Coach 4 Me on kotimainen kollektiivi thriathlon osaajia. Mukana on Suomen kärkipäätä olevia liikunta-alan ammattilaisia, jotka visioivat uudesta ja kokonaisvaltaisesta lajivalmennuksesta yksilö ja ryhmätasolla. Brändille tarvittiin logo, värimaailma ja kotisivut. Kotisivuilla oli tavoitteena listata tarjottavat palvelut selkeästi sekä henkilöittää brändi tuomalla valmentajat selkeästi esille.

Brändiväreiksi valittiin puna-musta-valkoinen, jolla lähdettiin hakemaan sopivalla kontrastilla olevaa nykyaikaista ilmettä massasta poiketen. Logossa käytettiin typografia tyyppistä ratkaisua ja pidättäydyttiin yksinkertaisissa linjoissa ja tällä tavalla säilytettiin myös logon monipuolinen käyttö.

Kotisivut suunniteltiin silmällä pitäen nykyaikaisia trendejä kuten; kokoruudun näkymiä, pehmeitä siirtymiä, korkearesoluutioisia sekä tilaa ottavia kuvia. Palvelut tuotiin selkeästi esille jakamalla nämä lajeittain. Konversioon panostettiin selkeillä ja suoraviivaisilla poluilla kohti yhteydenotto ja tilauslomaketta.

www.coach4me.fi